GÉZA FEJEDELEM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2621 Verőce, Garam u. 8-10.

Tel./Fax.:27/350-031

Adószám:18704613-1-13 OM azonosító: 200473

COVID JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE
VONATKOZÓ
INTÉZKEDÉSI TERV

AZ ÁLLAMI - EMMI ÁLTAL 2020.
AUGUSZTUS 18-ÁN KIADOTT
INTÉZKEDÉSI UTASÍTÁS
ALAPJÁN

GÉZA FEJEDELEM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2621 Verőce, Garam u. 8-10.

Tel./Fax.:27/350-031

Adószám:18704613-1-13 OM azonosító: 200473

I. JELEN INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA
hogy a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban:
Intézmény) normál működéséhez szükséges szolgáltatásrendszer koronavírus járvány alatti
megőrzése érdekében:
• felhívja az Intézménnyel kapcsolatban állók figyelmét a járvány következtében
várhatóan jelentkező problémákra,
• biztosítson megfelelő szemléletet az Intézménnyel kapcsolatban állók számára a
helyzet értékeléséhez és a megfelelő előkészületek megtételéhez,
• mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, amely szükséges és alkalmas az
alapfeladatok ellátása közben a járvány terjedésének minimalizálására.

II. AZ INTÉZKEDÉS HATÁLYA
A COVID járványügyi helyzetre vonatkozó intézkedési terv hatálya kiterjed
• az Intézmény munkavállalóira és az Intézményben munkát végzőkre,
• illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból az Intézményben
tartózkodnak.
A tervben meghatározott feladatok és intézkedések érvényesek az Intézmény telephelyeire is.

III. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
• Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk tanévezdéskor. A
fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
• 2020. szeptember 5-én, szombaton BACTAKLEEN ULTRAMIST ködfátyolos
antibakteriális, antivirális kezelést végeztetünk az intézmény minden helyiségében.
• A higiéniai szabályok megtartása elengedhetetlen.
Személyes higiénia
- gyakori szappanos kézmosás meleg vízzel,
- minden papírkendő használat után kötelező kézfertőtlenítés.
Fizikai védelmi intézkedések
- arcmaszk viselése intézményünkben nem előírt
- egyszer használatos, eldobható gumikesztyű viselése, ahol szükséges (pl. konyha)
Környezeti higiéné
- a helyiségeket, mosható padlókat fertőtlenítőszeres vízzel takarítjuk, a normál
működéshez képest a takarítás gyakoriságát növeltük
- a gyakran érintett felületek (pl. kilincsek) gyakori fertőtlenítéséről gondoskodunk
- helyiségek gyakori, (óraközi, órák utáni) alapos szellőztetéséről gondoskodunk
- a kézfertőtlenítő adagolók töltöttségi szintjét folyamatosan ellenőrizzük
GÉZA FEJEDELEM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2621 Verőce, Garam u. 8-10.
Tel./Fax.:27/350-031
Adószám:18704613-1-13 OM azonosító: 200473

IV. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
• Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
• COVID-betegség vezető tünetei:
o 38° C feletti láz,
o száraz köhögés,
o fáradékonyság,
o nehéz légzés,
o előfordul ízlelés zavara,
o izomfájdalom,
o hasmenés,
o torokfájás,
o orrfolyás.
• A COVID betegségtől eltérő betegségre is érvényes az iskolalátogatás tilalma:
megfázás, influenza.

V. HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
• A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél ez említett vezető tünetek
alapján koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Amennyiben gyermekénél
tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján a szülőknek gondoskodni
kell orvosi vizsgálatról.
• Amennyiben a tanuló allergiában szenved, arról orvosi igazolás szükséges.
• Hatósági karanténban nem látogatható az iskola, a hiányzás igazoltnak minősül. A
karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban.
• Betegség után csak orvosi igazolással lehet iskolába jönni! Egynapos betegségek
kapcsán is, szülői igazolást nem fogadhatunk el.
• Egyéb esetekre az intézmény házirendjében leírtak vonatkoznak.

VI. MASZK VISELÉSE
• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
• Amennyiben az Intézménybe egyedi, halaszthatatlan ügyintézés miatt szülő látogat be,
maszk viselése számára kötelező!
GÉZA FEJEDELEM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2621 Verőce, Garam u. 8-10.
Tel./Fax.:27/350-031
Adószám:18704613-1-13 OM azonosító: 200473

VII. CSOPORTOSULÁSOK ELKERÜLÉSE
• Intézményi csoportosulások a járványügyi helyzet fennállása idején mind az
intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tiltottak.
• A szünetekben a csoportosulások elkerülése végett a tanári felügyeletet megerősítjük.
• A mosdókban kerülni kell a csoportosulást, lehetőség szerint max. 3 fő tartózkodhat
egyszerre a helyiségben.
• Az osztálytermekben, csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodunk a gyermekek
lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló
helyiségek bevonásával.
• A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshozneveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tűzvédelmi rendelkezések
messzemenő figyelembevétele mellett a tantermen kívül kerültek elhelyezésre.
• A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok
számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken belül. Amennyiben a
védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső
tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
• A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges –
elkerüljük. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási
nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az
osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végezünk. Iskolánkban a
testnevelés, az informatika, az angol nyelv és az erkölcstan/hittan tantárgyak tanítása
nem biztosítható tantermek váltása nélkül.
• A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során
mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
• A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel vagyunk arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

VIII. KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS
• Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével
járó tanévnyitó ünnepség, rendezvény megszervezésekor során tekintettel vagyunk az
alábbiakra:
o az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
o az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
o zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
o a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.
• A megszokott iskolai nagylétszámú közösségi programjainkat (Filharmónia Koncert,
Mihály napi vásár, őszi papírgyűjtést … stb) töröljük.
• Az osztálykirándulásokat, elhalasztjuk.
GÉZA FEJEDELEM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2621 Verőce, Garam u. 8-10.
Tel./Fax.:27/350-031
Adószám:18704613-1-13 OM azonosító: 200473
• A szülői értekezletek helyett lehetőség szerint online tájékoztatást tartunk. A
szükséges információkat e-mailben, a digitális naplóban, honlapon, intézményi
facebook oldalon küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.

IX. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
• Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek
használata minden belépő számára kötelező.
• A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
• Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
• Szünetekben, ha lehetséges óra közben is szellőztetünk.
• Az óvoda épületébe a gyermekeket csak egy szülő kísérheti be, és haza! Az öltözők
szűk méretére való tekintettel a szülők részére a szájmaszk viselése erősen ajánlott.
• A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel hetente kérjük az ágyneműk higiéniás
mosását!
• Kérjük az otthonról hozott óvodai játékok, iskolai tanuláshoz nem szükséges eszközök
intézménybe történő behozatalának mellőzését!

X. ISKOLÁBA ÉRKEZÉS, KILÉPTETÉS
• Az iskola épületébe szülő nem kísérheti be gyermekét.
• Reggeli ügyelet 7:00-7:30-ig az udvaron, csapadékos időjárás esetén az iskola
aulájában.
• A diákok a megérkezésüket követően a legrövidebb időn belül menjenek
osztálytermükbe!
• Azok a diákok, akik nem kérték és megkapták a délutáni, nem kötelező foglalkozások
alóli mentesítésüket, a tanórák után a lehető leghamarabb induljanak haza!
• Kérjük a gyermekeikért érkező szülőket, hogy gyermekeik átvétele után a lehető
leghamarabb hagyják el az intézmény területét!
• A 14.30. és 15. 30. közötti időszak kötelező, védett délutáni tanulás időszaka. 14.30.-
16.00. óráig minden csoport a saját termében tartózkodik.
• A délutáni tanulás utáni időszakban a szülők csak előre meghatározott időpontokban
vehetik át gyermekeiket. 15.30. 16.00. 16.30. 17.00. időpontokban.
• Az első és a második évfolyamos gyermekek szülei a gazdasági iroda melletti
kijáratnál,
• a harmadik és negyedik évfolyamos gyermekek szülei a karbantartó műhely felőli
kijáratnál várják gyermekeiket!

XI. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
• Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
GÉZA FEJEDELEM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2621 Verőce, Garam u. 8-10.
Tel./Fax.:27/350-031
Adószám:18704613-1-13 OM azonosító: 200473
• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására és kézfertőtlenítésére.
• Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését elkerüljük,
sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
• Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak
gyermekek általi tapogatásának elkerülése.
• Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő
szert biztosítunk, és azt rendszeresen kötelesek használni. Fokozott figyelemmel
kísérjük a dolgozók egészségi állapotát.

XII. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a
szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg
telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el.
• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

XIII. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETTSÉG ESETÉN
• Amennyiben az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb
személy tesztje koronavírus-pozitív az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy
szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az
intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást
kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap
arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további
népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják
végre.
• A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával
– történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő
naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
• Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a
tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben
meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben
objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi
központ gondoskodik.
GÉZA FEJEDELEM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2621 Verőce, Garam u. 8-10.
Tel./Fax.:27/350-031
Adószám:18704613-1-13 OM azonosító: 200473
• A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

XIV. KOMMUNIKÁCIÓ
Felhívjuk az intézmény közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, egyéb intézményi
dolgozók, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással
kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.

XV. EGYÉB ÉS ÁLTALÁNOS VÉGREHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK
• Pandémiás vezetői csoport létrehozása
A pandémiás tervezés és a felkészülés végrehajtásának koordinálására az Intézmény védelemi
feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységének/személynek a feladata. A védekezés
időszakában Pandémiás vezetői csoportot működtetünk, melynek tagjai az Intézmény vezetői,
és megbízott képviselői.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A COVID járványügyi helyzetre vonatkozó intézkedési terv rendelkezéseit a
munkavállalókkal elektronikusan és szóban is ismertetjük, hogy az abban foglalt előírások
maradéktalanul betartásra kerüljenek. A megismertetés az Intézményvezető feladata és
felelőssége.
A jelen dokumentumban rögzített szabályozást tanévkezdéskor elégségesnek véljük, de
időközönként tapasztalataink alapján felülvizsgáljuk.
Jelen intézkedési terv 2020.09.07. napjától hatályos.

Szanyó István
Igazgató