Az iskola dolgozói

 

 

Szanyó István igazgató etika
Takács István György tanár, technikai igh. informatika, technika, életvitel és gyakorlat
Úri-Kovácsné Szunyogh Mária Ildikó tanár, általános igh.  
     
Antal Eszter tanító  
Bahilné Nagy Zsuzsanna Éva tanító  
Borszéki Mária tanító  
Csókási Judit tanító  
Csuka Bálint tanító, református hitoktató  
Csukáné Zólyomi Zsuzsanna tanító, református hitoktató  
Daróczyné Botos Barbara tanító  
Demeter Bálint Szabolcs tanár történelem, földrajz, természetismeret, etika
Dósa Györgyné tanár biológia-egészségtan, kémia
Dudásné Lóska Andrea tanító  
Gombainé Werner Viktória tanár angol nyelv
Grauszmanné Valkó Judit tanár magyar nyelv és irodalom
Gyurkovicsné Pálfi Andrea Mária óraadó tanár rajz és vizuális ábrázolás
Hevesiné Hamvas Erika tanító  
Horváthné Laukó Mónika tanító  
Kleiner Ferencné tanító  
Kovács Bernadett tanár angol nyelv, felsős tanulószoba
Kovács Zsolt tanár testnevelés
Kovácsné Kurinczi Brigitta tanár matematika, fizika
Lámfalusiné Domján Hajnalka Ágnes tanár matematika
Markó Judit tanító  
Mészárosné Erney Boglárka tanító  
Schmotzerné Kovács Cintia Tímea tanító  
Slezák Noémi tanító  
Szijártó-Farkas Judit  tanár angol nyelv, etika
Szigeti-Benedek Sándorné tanár magyar nyelv és irodalom, ének-zene, egyházi ének
Tamás Tímea Mária óraadó                                          néptánc oktató
Toldi Erzsébet tanító  
     
Bükki Ilona Julianna gazdasági vezető  
Greff Beáta takarító  
Hajdu Géza Tibor könyvtáros  
Kramlik Ágnes takarító  
Ladányi Károly pedagógiai asszisztens  
Muhi András Ferenc karbantartó  
Szundi Rita pedagógiai asszisztens  
Takács István Gábor iskolatitkár