A Géza Fejedelem Református Általános Iskola Könyvtárának házirendje

 • A járványhelyzet idején a könyvtárban a maszk viselése kötelező!
   
 • A könyvtárban egyszerre maximum 3 tanuló tartózkodhat!
 • A könyvtárban tartózkodni csak kölcsönzési okból lehet maximum 10 percig.
   
 • A könyvtárba való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!
 • A könyvtár zárt könyvtár, így külső látogatók számára
  a könyvtári állomány egységeinek kölcsönzése nem lehetséges.

 • Az iskolai könyvtár használatára minden tanuló jogosult, aki beiratkozott.
  Jogosultak továbbá az iskola tanárai és dolgozói.

 • A könyvek kölcsönzése ingyenes,
  a beiratkozás minden tanév elején automatikusan megtörténik.

 • A mindenkori nyitvatartási rend a könyvtár ajtaján,
  illetve a hirdetőtáblákon kerül kifüggesztésre.

 • Egy tanuló egyszerre legfeljebb három könyvet kölcsönözhet.
  Bizonyos dokumentumokat (lexikonok, szótárak, magazinok, stb.)
  csak helyben lehet használni.

 • A kölcsönzési határidő 3 hét, mely egyszer hosszabbítható plusz egy héttel.
  A hosszabbításhoz be kell mutatni a kölcsönzött dokumentumot.

 • A könyvek rongálása, elvesztése anyagi felelősséggel jár.
  Pótlás egy ugyanolyan példány beszerzése,
  vagy aktuális ár megtérítése módján lehetséges.

 • A könyvtárba enni- és innivalót tilos behozni.
  Táskákat és kabátokat kint kell elhelyezni.

 • A visszahozott könyveket a könyvtárosnak be kell mutatni,
  hogy a visszahozatalt regisztrálhassa.

 • A könyvtárban csak könyvtárosi, ill. tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

 • A könyvtárban tartott alkalmi tanórák után
  az eredeti állapotot vissza kell állítani.

 • Hangoskodással ne zavarjuk az olvasni vágyókat!

És a legfontosabb szabályunk