Óvodánk

Verőcén az óvoda létesítésének gondolata már a XX. század elején felvetődött. Egy 1906. augusztus 25-i képviselő testületi bejegyzés arról számolt be, hogy verőcei „úrihölgyek” táncmulatságot rendeznek a Nógrádverőczei községi óvoda javára. 1912-ben a községi képviselőtestület kimondta, hogy szükséges lenne egy óvoda Verőcén, de kivitelezését későbbre halasztották. 1913-ban újabb adományt adott az óvodai alap javára. Neuser Ferenc, felesége emlékére azzal a feltétellel, hogy „Katalin” óvodának nevezzék el az új intézményt. 1914-ben került sor az óvoda megnyitására Szabados Zsigmond községháza melletti lakóházában. Első óvónője Bokor Augusztina volt. A két világháború között is működött óvoda a községben. A harmincas évek óvónője Verőcén Diósyné Jakab Mária volt. 1979-ig ebben az épületben folyt a kisgyermekek nevelése.

1979-ben, a Nemzetközi Gyermekév tiszteletére építették az új óvoda épületét. Szép környezetben, a Dunától nem messze, közvetlenül az iskola mellé került az új intézmény. akkor 4 óvodai csoporttal működött és egy ebédlő helyiség volt.

1999-ből bölcsődei csoport kialakítására került sor, a négy óvodai csoport mellett. 2004-ben a Verőcei Református egyházközség vette át az intézmény fenntartását az általános iskolával és a bölcsődével együtt. A megnövekedő gyermeklétszám miatt az óvoda bővítésére került sor 2009-ben. Európai Uniós pályázaton nyert összegből épült fel a Sportcsarnok és történt meg az óvoda bővítése, átalakítása.

2018-ban került átadásra a településen a Református parókia udvarán egy Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI), amely a gyermekek fejlesztését segíti elő. Itt szakképzett gyógypedagógusok, pszichológusok, mozgásfejlesztők foglalkoznak a gyermekekkel.

Jelen pillanatban nyolc óvodai csoportban folyik a gyermekek nevelése, fejlesztése.

Helyi nevelési programunkat saját magunk készítettük. Benne kiemelt helyen szerepel a néphagyományok éltetése és a környezeti nevelés. Néphagyományőrző tevékenységeink az évkörhöz kapcsolódva épülnek be mindennapi életükbe. Eleinte csak csoport szinten kerültek előtérbe a néphagyományok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, majd kibővültek és óvodai szinten is megrendezésre kerültek, mint pl. szüreti mulatság, Mihály napi vásár, Márton nap, stb. Mára hagyományossá vált Mihály napi vásárunk, ami széles körben meghirdetett eseménnyé vált.

Másik kiemelt feladatunk a környezeti nevelés, amely sokban kapcsolódik a néphagyományokhoz. A természet, a környezet megszerettetése az évszakok változásaiból adódó időjóslatok, természeti jelenségek megfigyelése gazdag tapasztalási lehetőségeket nyújtanak a gyermekek számára. Mindezt a séták és kirándulások alkalmával megtehetik, hiszen Verőce olyan szerencsés helyen fekszik, ahol vízpartok, hegyek, rétek egyaránt megtalálhatók. 2008-ban elnyertük a Zöld Óvoda címet és kapcsolódtunk a Magyar Madártani Egyesület Madárbarát óvoda programjához is.

Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik ismerik és szeretik társadalmi és természeti környezetüket, éltetik és továbbviszik népünk hagyományait és szokásait. Mindezekhez megfelelő helyet, időt biztosítunk a gyerekek számára, az életkor sajátosságaiknak megfelelően.

A keresztény elkötelezettségű nevelésünket meghatározó alapelvek: a gyermeki személyiség elfogadása, tiszteletben tartása és a gyermek iránti őszinte szeretet. A gyermekek keresztény nevelését hitoktatók segítik mind református, mind katolikus oldalon.