Tantestület

Szanyó István igazgató
Nagy Zsuzsanna Éva általános igh., tanító
Kovácsné Kurinczi Brigitta tagintézményvezető helyettes, fizika, matematika
Borszéki Mária Beáta osztályfőnök, tanító
Böttger Antal református lelkipásztor, hitoktató
Csókási Judit tanító
Csuka Bálint tanító, református hitoktató, rendszergazda
Daróczyné Botos Barbara osztályfőnök, tanító
Demeter Bálint Szabolcs osztályfőnök, földrajz, történelem, hon- és népismeret
Dósa Györgyné kémia, biológia, természettudomány
Dudásné Lóska Andrea osztályfőnök, tanító
Fésűs Zsuzsanna katolikus hitoktató
Folly-Ritvay Zsuzsanna matematika
Gombainé Werner Viktória osztályfőnök, angol
Grauszmanné Valkó Judit osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom
Gyetven Jánosné pedagógiai asszisztens
Gyurkovicsné Pálfi Andrea Mária vizuális kultúra, technika
Hevesiné Hamvas Erika osztályfőnök, tanító
Homolya Jánosné Koós Eszter magyar nyelv és irodalom, etika
Horváth Mirjam katolikus hitoktató
Hövényesné Kovan Rita gyógytestnevelés
Horváthné Laukó Mónika osztályfőnök, tanító
Kékesi Judit osztályfőnök, informatika, természettudomány, könyvtáros, rendszergazda
Kleiner Ferencné osztályfőnök, tanító
Kovács Bernadett osztályfőnök, angol, etika
Kovács Zsolt osztályfőnök, testnevelés, sportlétesítmény felelős
Lámfalusiné Domján Hajnalka Ágnes osztályfőnök, matematika
Markó Judit tanító
Mészárosné Erney Boglárka tanító
Molnár-Berecz Katalin osztályfőnök, tanító
Pallagi Mátyás tanító
Pappné Kempf Emília tanító
Schmotzerné Kovács Cintia Tímea osztályfőnök, tanító
Szigeti-Benedek Sándorné magyar nyelv és irodalom, ének, egyházi ének
Tamás Tímea néptánc
Triebné Szalai Katalin angol
Zoltainé Szabó Ildikó ének
Bükki Ilona Julianna gazdasági vezető
Kramlik Ágnes takarító
Muhi András Ferenc karbantartó
Szekeres Mónika ügyintéző
Szundi Rita pedagógiai asszisztens
Takács István Gábor iskolatitkár
Vargáné Valentin Katalin pénzügyi asszisztens
Zsigmond Anett pedagógiai asszisztens