COVID tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Az iskolában minden diák és tanár számára a zárt közösségi tereken a maszkviselés kötelező. A maszkot csak a tantermekben lehet levenni. Étkezni, inni is csak a tantermekben lehet. A pedagógusok kérésére a diákok a tanteremben is kötelesek maszkot viselni.
A digitális munkarendről
Kásler miniszter úr augusztus végi levelében leírta, hogy ebben a tanévben/nevelési évben (a 12 éves kortól felvehető vakcinára hivatkozva) csak az 1-6. évfolyamok esetén rendelhető el digitális munkarend. Az óvodában, a 7. és a 8. iskolai évfolyamokon, valamint a középiskolákban járványügyi felügyelet kerül elrendelésre. Minden határozat (ezeket az érintett szülőknek is továbbítja az intézmény) egyértelműen kimondja, hogy az kikre érvényes, és kikre nem vonatkozik.
Az intézmény kötelességének eleget téve, a lehetőségek és az észszerűség figyelembevételével biztosítja a határozat alól mentességet élvező gyermekek felügyeletét.
Amennyiben egy karanténban lévő óvodai csoportból csak néhány fő az, aki óvodába jöhet, – és a szülők be is hozzák a gyermeküket, – könnyen lehet, hogy a karantén napjaira másik csoportba fog kerülni a gyermek.
Az iskolai digitális munkarend idején felügyeletet igen, de szabad számítógépeket már nem tudunk biztosítani, így a felügyelt gyermekek délután, otthon, szülői segítséggel lesznek kénytelenek a leadott tananyagot elsajátítani. A digitális munkarend hatálya alá tartozó gyermekek hiányzását érintettségtől függetlenül az iskola mindenképpen igazoltnak tekinti.
A 7. és 8. évfolyamon a mentességet élvezők számára kötelezően nappali munkarendben folyik tovább a tanítás. Az otthon maradottak egyénileg pótolják az elmaradást. Ezt az iskola tanárai azzal igyekeznek támogatni, hogy a tananyagot illetve a házi feladatot minél előbb igyekeznek beírni a digitális naplóba.
Felhívom mindenki figyelmét, hogy a határozatban foglaltak betartását a rendőrség szúrópróba szerűen ellenőrizheti.
A járványhelyzet alakulására való tekintettel kérem ösztönözzék gyermekeik maszkviselését! Én is erre kértem kollégáimat.
Mindenkinek jó egészséget kívánok:
Szanyó István igazgató