Könyvtárunk házirendje

A könyvtár zárt könyvtár, így külső látogatók számára a könyvtári állomány egységeinek kölcsönzése nem lehetséges.

Az iskolai könyvtár használatára minden tanuló jogosult, aki beiratkozott. Jogosultak továbbá az iskola tanárai és dolgozói.

A könyvek kölcsönzése ingyenes, a beiratkozás minden tanév elején automatikusan megtörténik.

A mindenkori nyitvatartási rend a könyvtár ajtaján, illetve a hirdetőtáblákon kerül kifüggesztésre.

Egy tanuló egyszerre legfeljebb három könyvet kölcsönözhet. Bizonyos dokumentumokat (lexikonok, szótárak, magazinok, stb.) csak helyben lehet használni.

A kölcsönzési határidő 3 hét, mely egyszer hosszabbítható plusz egy héttel. A hosszabbításhoz be kell mutatni a kölcsönzött dokumentumot.

A könyvek rongálása, elvesztése anyagi felelősséggel jár. Pótlás egy ugyanolyan példány beszerzése, vagy aktuális ár megtérítése módján lehetséges.

A könyvtárba enni- és innivalót tilos behozni. Táskákat és kabátokat kint kell elhelyezni.

A visszahozott könyveket a könyvtárosnak be kell mutatni, hogy a visszahozatalt regisztrálhassa.

A könyvtárban csak könyvtárosi, ill. tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

A könyvtárban tartott alkalmi tanórák után az eredeti állapotot vissza kell állítani.

Hangoskodással ne zavarjuk az olvasni vágyókat!

 

A könyvtár nyitvatartása:

hétfő: 11.30-14.30

kedd: 11.30-14.30

szerda: 13.30-13.30

csütörtök: 11.30-14.30

péntek: 12.30-13.30